Podmienky prenájmu

Potrebné doklady

Podmienky a potrebné doklady pre fyzické a právnické osoby: 

Fyzické osoby: 
-občan s trvalým pobytom v Slovenskej republike,
-občiansky preukaz, alebo cestovný pas,
– vodičský preukaz.

Právnické osoby:
-výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), alebo živnostenský list,
-občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať, 
-podpis konateľa alebo splnomocnenej osoby plus s priložením splnomocnenia, 
-pečiatka firmy. 

Minimálny depozit 100 eur ( pri prenájme na viac ako 3 dni je depozit 300 eur )

Náhľad zmluvy

Kliktnutím na obrázok sa vám zobrazí náhľad zmluvy vo formáte pdf.